Tuesday, February 28, 2017

Mazishi ya Marehemu Abdallah Khelef Shauri "Dullah" Nchini Norway jana Jumatatu 27.Februari 2017


Sofia Abdallah Khelef Shauri (mtoto wa marehemu Abdallah  Khelef  Shauri) akiweka shada la maua la uchungu katika kaburi la baba yake baada ya kuzikwa jana.


Familia ya Shauri Mjaka na ndugu zake inatowa shukrani kwa Wananchi Wote walioshiriki kwa njia moja kuungana na familia hiyo katika kipindi chote cha msiba wa mtoto wao Abdallah Khefel Shauri «Dullah» katika kipindi kigumu cha msima huo uliotokea nchini Norway siku ya Jumamosi iliopita na kufikia tamati ya kukamilisha shughuli za mazishi zilizofanyika jana nchini Norway katika majira ya mchana saa 6:00 kwa kuuhifadhi mwili wa marehemu kwa kukamilisha taratibu zote za mazishi, Skoger Drammen.

Tunatoa shukrani kwa mzazi mwenziwe Mama Sofia kwa mchango mkubwa aliotoa kufanikisha maziko hayo. Tunatoa shukrani za dhati kwa Mama Sofia Inshaallah Mwenyenzi Mungu atakujalia kila la kheri katika maisha yako. 

Pia na marafiki waliofika kutoka nchi jirani na kuwahi msiba huo kumshindikia
mpendwa rafiki yao. 

Inatowa shukrani kwa Jumuiya zote za Watanzania wanaoishi nje kwa umoja wao kwa hali na mali kuweza kufanikisha suala hii kwa ushirikiano wao. Tunatoa shukrani kwa uongozi wa Jumuiya watanzania Wanaoishi nchini Norway kusimamia suala hili hadi mwisho kufanya taratibu za mazishi ya Ndugu yetu. Tunatoa Shukrani kwa Jumuiya ya Kiislamu ya Watanzania Norway na Ndugu Hassan na Jamal kusimamia hadi kukamilika.

Hatuna cha kuwalipa kwa hili inshalla Mwenyenzi Mungu atawajalia kila la kheri na moyo wa imana kwa hili na lengine.

Ameen.  


Sunday, January 01, 2017

Statsminister Erna Solberg´s nyttårstale 1.januar 2017 - New Year's Address 2017 by Prime Minister Erna Solberg


Nyttårstalen 31.12.2016 - Hans Majestet Kong Haralds tale nyttårsaften 2016.I sommer
hadde vi et helt spesielt tre i Slottsparken. Vi kalte det Ønsketreet. 
Der ble mennesker som besøkte parken invitert til å henge opp sine håp og
ønsker for Norge og verden.
Gjennom
hele sommeren blafret folks ønsker i vinden. Stadig flere kom til. Grenene på
det gamle treet hang tungt av håpene til barn og voksne, unge og eldre,
nordmenn og utenlandske turister.
For meg var
det fint å se at mange av de ønskene som folket uttrykte falt godt sammen med
mine egne håp og ønsker for landet vårt og fremtiden.
2016 ble et opplevelsesrikt år fylt av takknemlighet for oss. I
anledning vårt 25-årsjubileum som kongepar opplevde vi norsk gjestfrihet og
varme på sitt aller beste – gjennom møter med mennesker på jubileumsreisen
langs kysten, og på de mange hagefestene som ble arrangert. Dronningen og jeg
vil takke varmt for alle gode minner som er skapt gjennom dette spesielle året.
Et av mine største
ønsker er at vi skal kunne fortsette å møte hverandre i frihet, uten frykt og
stengsler, uten gjerder som skaper avstand. Det er en av de viktigste verdiene
i vårt norske, åpne samfunn.
På en av lappene et barn hadde
skrevet til Ønsketreet, stod det:
«Jeg ønsker at alle blir litt snillere mot seg selv.»
Det synes jeg var et klokt ønske. Mange opplever at det stilles
så store krav til dem at de blir psykisk og fysisk utslitte. Men mitt inntrykk
er at mange av kravene også stilles av oss selv. Vi
sliter oss rett og slett ut ved å tenke på at vi ikke strekker til.
Noe av det aller viktigste for oss
mennesker tror jeg er å få føle at det er bruk for oss. Å få føle seg nyttig, å
få utrette et godt dagsverk. Mange som opplever å stå utenfor arbeidslivet,
kjenner seg nok igjen i dette.
I år har vi markert 50-årsjubileet
for funnet av olje på norsk sokkel – med all den velstanden det har skapt for
Norge. Samtidig har mange nettopp innen denne næringen mistet jobben sin.
Jeg er imponert over all den viljen
til nytenkning og omstilling som jeg har sett og hørt om dette året.
Et av mine ønsker er at vi skal
klare å se og favne alle de menneskelige ressursene i landet vårt. At alle kan
føle at de bidrar og kjenner seg nyttige – uavhengig av alder, kjønn, etnisitet
eller funksjonsevne.
Et annet ønske på treet var skrevet
av en jente og en gutt sammen.
«Jeg ønsker at vi gjør det trygt for kvinner å bo i Norge – og at vi må få
slippe å be om dette flere ganger», stod det.
Samfunnet vårt skal være trygt for
alle. Spesielt må vi arbeide for at de mest sårbare og utsatte beskyttes best
mulig. I 2015 vedtok verdens ledere de nye bærekraftmålene for å skape en bedre
verden. Et av målene handler om å bekjempe vold mot kvinner og barn. På dette
området erkjente Norge at vi må gjøre en ekstra innsats i vårt eget land. Skal vi
klare å skape et trygt samfunn for alle, er det viktig at det blir satt ord på
det som foregår, og at de som har mulighet til å hjelpe, er kloke lyttere med
sterk handlekraft.  
I Oppland fylke hadde 4.-7. trinn på
grunnskolene en oppgave der de skulle skrive brev til Kongen, som jeg senere
fikk lese. En jente hadde skrevet i sitt brev til meg: «Det er viktig å holde
på tradisjonene fra gammelt av, så de ikke blir pakket sammen og lagt i en
støvete skuff».
Et tre er et fint bilde på dette.
Røttene er arv og tradisjoner. Treet over bakken utsettes stadig for påvirkning
som krever vedlikehold gjennom skiftende årstider og livsstadier. Så lenge
treet lever, graver røttene seg sakte dypere og dypere ned.
I Norge er mange tradisjoner både
religiøst og kulturelt betinget. Flere av dem er knyttet til julehøytiden vi
akkurat har feiret. Fra i morgen – 1. januar 2017 – er Kirken formelt adskilt
fra staten. Samtidig markerer vi at det er 500 år siden reformasjonen, som fikk
stor betydning for hele samfunnsutviklingen. Det er viktig å være røttene våre
bevisst – og gi nye generasjoner mulighet til å forstå referansene i kulturen
vår. Det handler både om historie, religiøse tradisjoner og fortellinger,
myter, eventyr, musikk og billedkunst.
I enhver kultur, i et hvert land, er
kjennskap til denne arven med på å gjøre oss helere som mennesker. Det er en
rikdom som hjelper oss til å kjenne at vi hører til et sted og ikke lever i et
vakuum. At vi har blitt påvirket og inspirert av de samme kildene som mennesker
som har levd før oss.
Dette opplevde vi da vi i fjor
inviterte til fler-religiøst gjestebud på Slottet. Da vi delte tanker,
kulturuttrykk og mat fra ulike religiøse skattkister, kom vi nærmere hverandre
og forstod hverandre bedre. 
Det er mitt håp at vi også i en tid
med stadig nye impulser utenfra gir plass til å gå inn i vårt eget skattkammer
og gjøre innholdet levende, for oss selv og hverandre. Min erfaring er at ved å
stå trygg i bevisstheten om egen arv, kan man lettere møte andre med et åpent
sinn.    
Dronningen og jeg ble minnet om vår forankring under
jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen 23. juni – som markerte at det var 25 år
siden vi ble signet nettopp der. Det å få Guds velsignelse over gjerningen vår
– og å få knele ned der hvor både min far og farfar tidligere hadde mottatt den
samme velsignelsen, opplevdes som en stor styrke.
--------
Ungdom gir uttrykk for at de ønsker
stabilitet, tilstedeværelse, ro og gode samtaler. Det har til alle tider vært
utfordrende å være ungdom. Men jeg føler oppriktig med unge i dag som står
overfor så mange flere valg og så mye mer ytre påvirkning og press enn det som
var tilfellet for bare én til to generasjoner siden.
Midt i dette er jeg dypt imponert
over mange unge. Dere er forbilder for oss eldre som ikke har klart å engasjere
oss nok i temaer som miljø og fordeling av godene. Mange av lappene på
Ønsketreet – spesielt fra de yngste – uttrykker håp om mindre søppel og bedre
klima. Den sosiale bevisstheten og samvittigheten jeg møter hos mange av dere
som er unge i dag, gjør meg svært optimistisk med tanke på fremtiden.
Et av de fineste ønskene jeg har
hørt uttrykt gjennom året som har gått, kom fra en politimann som jobber med
ungdom i trøbbel. Samtalen mellom ham og en av ungdommene ble gjengitt i
Dagsrevyen i høst. Da den unge gutten mente politimannen bare drømte når han
trodde på en endring for ham og kameratene, svarte politimannen:
«Kanskje det. Men min drøm starter
med deg.» Da ble gutten stille.
Min drøm for deg.
Hvis vi har gode drømmer for
hverandre, hvis vi vil hverandre vel – da kan mye magisk skje. Det er godt for
oss å bidra til at andre kan ha det bra. Både i nærmiljøet vårt, i Norge og som
verdensborgere. En spesiell takk vil jeg i kveld rette til alle dere som er i
tjeneste utenfor landet – og som kanskje savner familie og nære venner akkurat
i kveld.
Takk for den innsatsen dere gjør
gjennom diplomati og humanitære organisasjoner, gjennom politiet og forsvaret –
for fred, stabilitet, helse og trygghet for medmennesker.
Kjære alle sammen,
Både Dronningen og jeg fyller 80 nå i dette året vi går inn i. For oss er det
litt uvirkelig. Som så mange eldre har erfart før oss, føler man seg jo sjelden
så gammel som tallet tilsier. Det gir oss stor glede å få møte så mange
mennesker som gjør inntrykk på oss, som gir oss nye ideer, som gir oss bildet
av det nye Norge – med sine muligheter og utfordringer. Mennesker vi håper og
tror skal klare å bygge landet videre på verdier som tillit, felleskap og
raushet. Mennesker som vil prege samfunnet vårt med sine gode krefter og store
kunnskap.
Livet har lært meg at det som er
viktigst for oss mennesker ikke forandres så veldig mye gjennom tidene. Vi
trenger noen som bryr seg om oss. Vi trenger at det er bruk for oss. Vi trenger
å bli sett – og anerkjent – for den vi er. Vi trenger at noen har tid til å
lytte og være til stede. Vi trenger å kjenne at vi er til for noe og noen
utover oss selv. 
Derfor blir jeg glad for at denne
lappen blafret ytterst på en gren på Ønsketreet:
«Jeg ønsker et Norge som er rikt i sitt mangfold, med evne til å elske sin
neste, hvor man kan få være som man er. Et land med ekte frihet!»
I det nye året håper jeg både Norge,
Europa og verden kan preges av dette:
At vi som deler denne jorden
erkjenner at vi først og fremst er medmennesker.
At vi klarer å samle oss om å arbeide for en sunnere verden.
At vi velger å bekjempe ondt med godt.
Og fra Ønsketreet i Slottsparken
kommer det et aller siste håp:
«At alle ønskene på treet må gå i oppfyllelse».

Godt nytt år! 


Wednesday, December 21, 2016


Norway - Changes in the government
Press release | Published: 2016-12-20
| No: 129/16
In a session of the Council of State today, the King has made changes in the Government.

Mr. Frank Bakke-Jensen, Member of Parliament, has been appointed Minister of EEA and EU Affairs in the Ministry of Foreign Affairs.

Mr. Terje Søviknes, Mayor, has been appointed Minister of Petroleum and Energy.

Mr. Per-Willy Trudvang Amundsen, State Secretary, has been appointed Minister of Justice and Public Security.

At the same time, Ministers Elisabeth Vik Aspaker, Anders Anundsen and Tord Lien have been honourably discharged from their offices.

The changes are active as of 18.00 hours today, 20 December 2016.

The Government represents the Conservative Party (C) and the Progress Party (PrP):

Prime Minister
Ms. Erna Solberg (C)

Minister of Finance
Ms. Siv Jensen (PrP)

Minister of Local Government and Modernisation
Mr.Jan Tore Sanner (C)

Minister of Transport and Communication
Mr. Ketil Solvik-Olsen (PrP)

Minister of Foreign Affairs
Mr. Børge Brende (C)

Minister of Trade and Industry
Ms. Monica Mæland (C)

Minister of Climate and Environment
Mr. Vidar Helgesen (C)

Minister of Children and Equality 
Ms. Solveig Horne (PrP)

Minister of Health and Care Services
Mr. Bent Høie (C)

Minister of Defence
Ms. Ine Eriksen Søreide (C)

Minister of Immigration and Integration
Ms. Sylvi Listhaug (PrP)

Minister of Education and Research
Mr. Torbjørn Røe Isaksen (C)

Minister of Fisheries
Mr. Per Sandberg (PrP)

Minister of Labour and Social Affairs
Ms. Anniken Hauglie (C)

Minister of Culture
Ms. Linda Hofstad Helleland (C)

Minister of Agriculture and Food
Mr. Jon Georg Dale (PrP)

Minister of EEA and EU Affairs,
also minister of Nordic cooperation affairs

Mr. Frank Bakke-Jensen (C)

Minister of Petroleum and Energy
Mr. Terje Søviknes (PrP)

Minister of Justice and Public Security
Mr. Per-Willy Trudvang Amundsen (PrP)

Saturday, December 03, 2016

Tafrija siku ya Uhuru na Jamhuri, Jumamosi, 10.Desemba 2016Mgeni wetu rasmi katika siku ya maaadhimisho ya sherehe za Uhuru na Jamhuri zitakazofanyika Jumamosi, tarehe 10.12.2016 katika ukumbi wa Taytu Etiopiske Restaurant, Tøyengata 2, Oslo atakuwa ni Balozi wetu wa Tanzania katika nchi za Scandinavia na zile za Baltic,
ndugu yetu mpendwa 
Balozi Dora Mmari Msechu.

Sherehe zinatarajiwa kuanza rasmi majira ya saa mbili na nusu hadi saa tisa usiku (20:30-03:00 Central European Time).

Kutakuwa na mengi na mazuri ya kushirikishana hivyo tunaombwa sana kujumuika wote kwa wingi wetu katika hili.

Karibuni nyote.

Chama cha Watanzania OsloMonday, August 29, 2016


UKUTA WA CHADEMA NA MSIMAMO WA MAGUFULI;

WATUMISHI WA MUNGU MAJARIBUNI!

Imeandikwa na Mchungaji,
Overcomer Daniel-EAGT
MLIMA WA MAKIMBILIO, Dar Es Salaam

Ni somo zuri kama unataka kuwa mpatanishi.


Kwa mara ya kwanza nalazimika baada ya kujizuia sana kuandika au kusema chochote kuhusu kile ambacho kiko masikioni na kwenye akili za Watanzania wengi hivi sasa. Nazungumzia kitu kitu kilichobuniwa na kuratibiwa na Chama Cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA) yaani UKUTA.

Kwao (CHADEMA) UKUTA ni kifupi cha maneno UMOJA WA KUPINGA UDIKTETA TANZANIA. Wanatuhumu kwamba kuna kila dalili kwamba nchi yetu sasa inanyemelewa na chembechembe za UDIKTETA, kwa hiyo wanachokifanya ni kujenga ukuta ili kuzuia hali hiyo, wanasisitiza kwamba nchi hii ibaki ikiongozwa au kuendeshwa kwa mujibu wa sheria huku Katiba ambayo ndio sheria mama ikiheshimiwa!

Tayari tumeona, mitaani na kwenye mitandao ya kijamii wapo wanaounga mkono kwa hoja au kishabiki wazo hilo la CHADEMA, lakini tena wapo wanaopinga hilo kwa hoja au kishabiki. Na ninapozungumzia hoja hapo juu sio lazima ziwe za maana au za hovyo, lakini ni ngumu kuzuia mtu kufikiri au kusema au kuandika katika dunia hii ambayo inaenda kasi ikichajizwa na maendeleo ya kutisha na kushangaza ya teknolojia habari mawasiliano.

Wa upande mwingine tumesikia na kuona serikali ikitunisha misuli, Rais wetu ameshatangaza kuwabana anayetaka kuanadamana aandamane akione cha moto, na akapigilia msumari kuwa yeye huwa hajaribiwi. Kando tu tumeshudia serikali yetu ikipiga jaramba kupitia jeshi lake la polisi kama salamu kwa wale wote ambao wanakusudia kuandamana na "kujenga ukuta' SEPTEMBA MOSI!! Serikali haijasema wazi kwamba mazoezi ya wazi ya jeshi lake la polisi katika baadhi ya mikoa nchini ni kwa ajili ya kuwatisha hao wa UKUTA, lakini kuna msemo mitaani wanasema

"Hujui kusoma, basi hata picha huoni?" 

Katika ujumla wa hayo yote, baadhi ya wananchi wameingiwa hofu kuu, mimi ni mmoja wa wengi hao ambao wana hofu kubwa. Kwa upande wangu hofu inasababishwa na ukweli kwamba kama kila upande unatunisha misuli, na wanaondamana ni raia, na tayari jeshi la polisi limejipanga, sioni amani siku hiyo. Na niwe mkweli, kama zile silaha ambazo tumeziona kwenye picha za mazoezi ya jeshi la polisi ndilo zitakazotumika (sitaki kuamini hivyo) kuwadhibiti waandamanaji siku hiyo, moyo wangu unaugua kwa maumivu yanayosababishwa na hofu!

Na hapa kuna mtego, kwa hisia zangu napata wakati mgumu sana, sijui kwa upande wa Watanzania wengine. Nawaza hivi, kama zitatindima risasi, zikavunja viuno na miguu ya waandamanaji au hata kuua, je ili kuzuia hayo tufanyeje? Tufanye nini? Majibu yanayonijia kichwani yananiongezea ugumu wa kufikiri na hata pengine kuishi katika Tanzania hii ndani ya mwezi huu wa August!

Je, ili watu wasijeruhiwa au kuuawa siku hiyo tumshauri Rais Magufuli na serikali kwa jumla iwaachie CHADEMA watimize haki yao ya kikatiba? Au tuwaambie CHADEMA waachane na mpango wao wa 'kujenga ukuta' ili kutii amri ya Rais Magufuli?

Nani yuko tayari kati ya 'miamba' hii miwili hapa kumuacha mwenzake apate akitakacho? Au kila mmoja hataki kuonekana ameshindwa? Lakini kushindwa huku ni kwa manufaa ya nani? Kama kushindwa kwa mmoja wapo kutalinda maslahi mapana ya Taifa na raia wake, kuna ubaya gani?

Hata hivyo nisijikite sana huko, sio mjadala wa leo hapa. Kitu ninachotaka kueleza na pengine kutoa ushauri ikiwezekana ni juu yangu kwa Watumishi wa Mungu hapa nchini. Na kila mmoja anaweza kuwa Mtumishi wa Mungu kwa nafasi yake, kama vile madaktari, Polisi, idara ya Usalama wa Taifa, madereva nk, ili mradi wanajihusha na kuwahudumia wananchi kwa namna moja au nyingine.

Nikiwa nchini India mwaka 2013 nilibahatika kukutana na Mtu mmoja anayeheshimika sana nchini humo, hasa jamii ya masikini au tabaka la chini, BINDESHWAR PATHAK, alisema hivi "namna nzuri zaidi ya kumtumikia Mungu ni kuwatumikia watu wake", ndio maana naamini hata Rais kwa nafasi yake ni Mtumishi wa Mungu.

Lakini Watumishi ninawajadili hapa ni wale ambao wako kwenye nafasi za uongozi wa kidini, labda makanisani au misikitini. Taja Wachungaji, Maaskofu, Masheikh nk! Hawa nawaona kama wako katika kipindi kizito cha majaribu, kujaribiwa imani zao kupitia sakata hili linaloendelea. Nadhani wako kwenye majaribu bila hata wao wenyewe kujua kuwa wako majaribuni! 

Kinachowaweka majaribuni zaidi ni masimamo wa CHADEMA na msimamo wa serikali kupitia Rais, Jeshi la polisi, wakuu wa mikoa na wakuu wa Wilaya katika maeneo ambako 'utajengwa ukuta'.

KWA NINI? Nimeona kwenye mitandao Watumishi wa Mungu hasa Wachungaji na Wainjilisti wakitoa maoni ya na kujadili sakata hili. Hapa ninapozungumzia 'sakata' nalenga kusema msimamo wa Rais na msimamo wa serikali kuhusu UKUTA!

Ninadiriki kusema kwamba wako majaribuni kwa sababu wengi wamefeli kabisa kuacha kuwa na upande katika hilo. Wanatoa maoni na ushauri huku wakionekana kabisa kuwa na upande kati ya serikali na CHADEMA. Lakini mbaya zaidi ni pale ambapo tunajikuta tunaitumikia hofu ya Rais tukidhani tunadumisha amani katika nchi huku tukiacha makovu katika mioyo ya wale ambao tunawaongoza, na wakati mwingine tunaunga mkono CHADEMA tukidhani tumesimamia haki kumbe tunajiingiza matatizoni kwa kuwa hatuna hoja za maana tukipimwa!

NATAKA KUSEMA NINI: Kama Watumishi wa Mungu wanajipa jukumu la kuleta utatuzi katika nchi hii au kusuluhisha migogoro ya kisiasa hapa nchini wahakikishe kwamba dhamiri zao zinawashuhudia kwamba hawana upande katika pande mbili zinazopingana. Wahakikishe mioyoni mwao wanamuogopa MUNGU PEKE YAKE na sio Rais, viongozi wa vyama siasa au wananchi.

Kama katika sakata hili Rais ana makosa aambiwe, ashauriwe, arekebishwe, kwa sababu ni mwanadamu, anaweza kughafilika. Kumpigia makofi hata anapoteleza na kuteleza kwake kukatishia amani ya nchi, hatumtendei haki Rais, hatulitendei haki taifa wala hatuzitendei haki huduma na dhamana alizotupa Mungu!

Katika kusuluhisha au kupendekeza njia za utatuzi tusifanye hivyo kwa kujipendekeza kwa Rais au idara zingine za ulinzi na usalama wa nchi yetu. Tusijipendekeze kwao, hata wao wanapenda watu watakaowashauri ukweli kwa upendo na unyenyekevu, wanapenda kupata njia bora za kulitunza taifa ili lidumu katika amani. Wao sio Miungu kwamba hawakosei na kughafilika, ndio maana wanahitaji kushauriwa lakini sio kubezwa au kutukanwa

Viongozi wa dini kwa ujumla tunapoishauri serikali tusiishauri kwa kutaka sifa, tunapomshauri Rais au Waziri Mkuu tusifanye hivyo kwa hila, tufanye hivyo kwa maslahi ya nchi. Wanapoteleza na kughafilika kama wanadamu wasaidiwe, na ukweli peke yake ndio utakaowasaidia viongozi wetu kudumu katika njia salama ya kutupeleka kule tunakotaka. Tusiwaharibu viongozi wetu kwa kuwapamba hata wanapokosea, tujitofautishe!

Kwa mfano, Mkuu wangu mkoa wa Dar es salaam amewaambia polisi wakikutana na wahalifu huko porini wawapige risasi. Kwa kauli hii hatupaswi kumpigia makofi Mkuu wetu (MAKONDA), tumwambie mheshimiwa ulighafilika, na sababu zipo. Moja wapo ni hii, je, kila aliye porini ni mhalifu?, mtu akikutwa porini saa ngapi anakuwa amethibitika kuwa ni mhalifu? Wawakute tu watu porini wawapige risasi? Hapana, tumshauri na kumkumbusha yale ya vijana wafanyabiashara waliuwawa Sinza wakidhaniwa kuwa ni majambazi!

Katika hili la UKUTA, nimemsikia Mtumishi mmona wa Mungu, rafiki yangu kwenye mitandao amesema UKUTA ni mpango wa shetani. Ameandika hadharani, sijui hakusema ni mpango wa Mungu au ni mpango wa wanadamu. Hakujenga hoja yoyote kuthibitisha madai yake zaidi ya kutoa wito kwa watu kuwa waombee amani. 

Katika kizazi hiki cha watu wadadisi, wachokonozi na wanaohoji huwezi kueleta madai mazito kama haya na kuishia hewani kiasi hicho. Na ieleweke kwamba sitetei UKUTA hapa, nasisitiza kwamba tunapoamua kutoa ushauri kwa minajili ya kuleta amani tusifanye kwa kufurahisha upande fulani, haitatusaidia, tunapaswa kusimama kwenye ukweli!

Na zaidi ya yote tunapaswa kutafakari na kuzipima kauli zetu, iwe tunapingana na msimamo wa serikali au msimamo wa UKUTA, tuseme ukweli, tusiingie kwenye mkumbo wa ushabiki badala ya kutengeneza. Ngoja nitoe mfano juu ya hoja hii ya madai kuwa UKUTA ni ushetani!

Hawa jamaa wanataka kuandamana, Rais amewakataza, tujadili. Rais ndiye kiongozi mkuu wa nchi yetu, amewekwa kwa mujibu wa Katiba, aliapa kuilinda Katiba. Katiba hii inaweka mwanzo na mwisho wa mipaka ya Rais wetu, alipoamba kulinda maana yake aliapa kuishi na kutenda ndani ya mipaka aliyopewa na Katiba. 

CHADEMA wanadai kuwa ni katiba hiiminayowapa wananchi haki ya kuandamana, vyama vya siasa vina haki pia ya kikatiba ya kufanya mikutano na bila shaka hata maandamano. Rais amewakataza, CHADEMA wanasema kukataza huku ni kinyume cha matakwa ya KATIBA. 

Kama ndivyo ilivyo, na kama katiba inaruhusu maandamano, watumishi wasiite maandamano kuwa ni ushetani mpaka itakapothibitishwa kuwa amri ya Rais haijaathiri wala kwenda kinyume na katiba ya nchi yetu. Na ikithibitika kuwa aliteleza ashauriwe kwa upendo wa dhati kabisa kwamba "MHESHIMIWA RAIS, PALE ULIGHAFILIKA" Sio kumuunga mkono ili kujipendekeza kwake, nadhani hata Rais Magufuli mwenyewe asingependa aina hii ya VIONGOZI WA DINI kulingana na dhamira njema aliyonayo kwa nchi hii!

Badala yake tungeweza kumshauri Rais kwamba ili kusiwepo mikutano ya kisiasa nchini mpaka wakati wa uchaguzi, angeweza kuandaa muswada na kuupeleka Bungeni utakaopendekeza jambo hili na litungiwe sheria. Kuna ubaya gani kumshauri Rais namna hii kuliko kumuunga mkono kwa uongo ili ionekane kuwa mko upande wake, narudia tena, nadhani hata Rais asingefurahi aina hii ya washauri, vinginevyo tunyamaze, tumsaidie kwa kumuombea tu!

Kwa upande wa pili kama tunataka kushauri na kuleta suluhu, badala ya kubeza kauli za Rais, hata kama kweli amekosea, kwa nini kama tunashindwa kumkabili Rais tusiende kuzungumza na viongozi wa UKUTA ikiwezekana waahirishe kwa muda au watafute namna nyingine ya kufikisha wao kwa serikali na dunia kwa ujumla?

Twende tuwaambie ukweli kwamba wanakosea kufanya maandamano, lakini ikithibitika kuwa wana haki ya kikatiba tuwashauri kama ninavyopendekeza hapo juu. Kuwabeza, kuwatukana na kuwakejeli ili kufurahisha upande mwingine hakuwezi kuleta matokeo tarajiwa ambayo ni amani na utulivu, wao wanasema wana haki, ni sawa, lakini waangalie, kwa ajili usalama wa Watanzania watiifu kwao walitazame hili mara mbili na kuona kuwa pengine kuahirisha mpango wao ni salama zaidi kuliko kuendelea nao.

Yeyote atakayetusikiliza kati ya hao, au atakayetupuuza kazi yetu inakuwa imeishia hapo, mengine kulingana na nafasi zetu tunamwachia Mungu, wananchi na wao kuamua. Lakini sio kukubali kuingia kwenye jaribu la kutumika na upande mmoja wapo bila kujijua. Makanisani mwetu na kwenye misikiti tuna watu wa serikali, chama tawala na vyama vya upinzani, tuna wanaharakati mbalimbali, raia wa kawaida nk. Wote tunapaswa kuwalea bila kujeruhi nafsi zao kwa kauli zetu na misimamo yetu, Tutoe maoni, tushauri, tupendekeze, tukosoe na kupongeza, lakini tusitumikie yeyote kisiasa.

SIASA NI JARIBU KUBWA WA VIONGOZI WA DINI, TULISHINDE! 

MCH. OVERCOMER DANIEL
KANISA LA EAGT
DAR ES SALAAM
Simu ya kiganja: +255 672 663 482